Gimnazija Ptuj je ena najstarejših gimnazij v Sloveniji in v 150 letih je v tukajšnjih
klopeh znanje in nove spretnosti pridobivalo veliko izjemnih posameznikov. Ves čas
obstoja je Gimnazija Ptuj s svojim delovanjem izhajala iz dijakov in se trudila mladim
omogočiti lepšo prihodnost. Ideal človeka, ki ga želimo razvijati, je biti odgovoren, strpen in delaven mlad posameznik.
Dijaki, profesorji in starši smo del Gimnazije Ptuj. Le s skupnim prizadevanjem in
delovanjem vseh vključenih je lahko naša šola uspešna.
Postati ptujski gimnazijec pomeni sprejeti odprtost do sveta, drugačnosti in
ustvarjalnosti. Mladi boste med odraščanjem in izobraževanjem na naši šoli razvijali
in spoznavali svoje potenciale in si odpirali vrata v svet, ki vam je bil doslej morda še
neznan. Če želite ob sodobnem pouku doživeti še kopico »življenjskih šol« v projektih,
projektnih tednih, izmenjavah in različnih dejavnostih, potem morate postati del naše
zgodbe.
Vabim vas, da skupaj začnemo pisati nova poglavja Gimnazije Ptuj. Prepričan sem,
da boste hitro uvideli, da je bila odločitev, šolanje nadaljevati na ptujski gimnaziji, več
kot pravilna.
Boštjan Šeruga, ravnatelj

(Visited 1.546 times, 1 visits today)