Program splošne gimnazije je sestavljen iz obveznih štiriletnih predmetov, obveznih predmetov in obveznih izbirnih vsebin. Obvezni štiriletni predmeti so:

•    slovenščina,
•    matematika,
•    dva tuja jezika (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina), izvajanje je odvisno od interesa;
•    zgodovina,
•    športna vzgoja.
Vsi ostali predmeti, zapisani v predmetniku gimnazije, so obvezni predmeti in so enoletni, dveletni ali triletni.
Dijaki se odločijo za izbirno skupino maturitetnih predmetov v 4. letniku.

Izbirni maturitetni predmeti za področja naravoslovja, tehnike, medicinskih ved ali informatike so  kemija, fizika, biologija ali informatika. Za družboslovno, podjetniško ali humanistično usmeritve so sociologija, psihologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija ali filozofija. Za jezikovno pa  nemški, angleški ali francoski jezik.

 

Število vpisanih dijakov se lahko spreminja, glede na generacijo učencev 9. razreda.

 

PREDMETNIK

(Visited 3.746 times, 1 visits today)