Ime in priimek

 

Boštjan Šeruga / Ravnatelj

bostjan.seruga@gimptuj.si

Renata Merc Furman / Pomočnica ravnatelja

renata.mf@gimptuj.si

Darja Rokavec / Pedagoginja

darja@gimptuj.si

Marija Baškarad / Pedagoginja

marija.baskarad@gimptuj.si

Igor Šeruga / Pedagoški koordinator

igors@gimptuj.si


SEZNAM GOVORILNIH UR ZA STARŠE IN DIJAKE-POVEZAVA

AKTIV SLOVENŠČINA

02/748 28 34

Razredništvo

Alenka Plohl Podgorelec
alenkapp@gimptuj.si

 

Marija Holc
marija.holc@gimptuj.si

3. A

Anita Ekert
anita.ekert@gimptuj.si

2. U

Vida Vidovič
vida.vidovic@gimptuj.si

3. Š

Tina Drevenšek

tina.drevensek@gimptuj.si

 

 

 

AKTIV MATEMATIKA

02/748 28 29

Razredništvo

Vesna Zmazek
vesna.zmazek@gimptuj.si

4. B

Simona Kokol
simona.kkl@gimptuj.si

2. C

Mateja Šilak
mateja.silak@gimptuj.si

1. A

Alenka Šuman Irgolič
alenkasi@gimptuj.si

3. D

Sandra Cigula

sandra.cigula@gimptuj.si

1. Š

 

 

AKTIV ANGLEŠČINA

02/748 28 31

Razredništvo

Manja Bratuž
manja.bratuz@gimptuj.si

3. U

Brigita Vertič Kumer
brigita.vertickumer@gimptuj.si

4. Š

Aleksandra Pal
aleksandra.pal@gimptuj.si

1. B

Romana Zelenjak
romana.zelenjak@gimptuj.si

4. A

Barbara Čatar

barbara.catar@gimptuj.si

 

 

 

AKTIV NEMŠČINA

02/748 28 30

Razredništvo

Dobrinka Voršič Rajšp
dobrinka.vr@gimptuj.si

 

Slavica Bratuša
slavicab@gimptuj.si

 

Renata Merc Furman
renata.mf@gimptuj.si

4. U

Brigita Podgoršek
brigita.podgorsek@gimptuj.si

 

 

 

AKTIV FRANCOŠČINA/ITALIJANŠČINA

Razredništvo

Tatjana Gašparič / FRA
tatjana.gasparic@gimptuj.si

 

Valentina Tanjević Milidrag / ITA

valentina.tanjevic-milidrag@gimptuj.si

 

 

 

AKTIV ZGODOVINA, GEOGRAFIJA

02/748 28 33

Razredništvo

Jelka Kokol Plošinjak / ZGO
jelka.kokol.plosinjak@gimptuj.si

3. B

Mojca Kobale Pahor / ZGO
mojca.kobale-pahor@gimptuj.si

2. A

Igor Šeruga / GEO
igors@gimptuj.si

2. Š

Branka Šijanec / ZGO branka.sijanec@gimptuj.si

3. C

Nina Simonič

nina.simonic@gimptuj.si

1. U

 

 

AKTIV FIZIKA

02/748 28 26

Razredništvo

Viktor Vidovič
viktor.vidovic@gimptuj.si

 

Kristina Pajek
kristina.pajek@gimptuj.si

1. C

Ervin Sedlašek / Laborant

 

 

 

AKTIV KEMIJA

02/748 28 27

Razredništvo

Boris Zmazek
boris.zmazek@gimptuj.si

 

Peter Luknjar
peter.luknjar@gimptuj.si

 

Mojca Čeh / Laborantka
mojca.ceh@gimptuj.si

 

 

 

AKTIV BIOLOGIJA

02/748 28 25

Razredništvo

Alenka Valentin
alenka.valentin@gimptuj.si

 

Irena Ljubec
irena.ljubec@gimptuj.si

 

Darja Habjanič / Laborantka
darja.habjanic@gimptuj.si

 

 

 

AKTIV PSIHOLOGIJA,  SOCIOLOGIJA, FILOZOFIJA

02/748 28 32

Razredništvo

Tea Totič / PSI
tea.totic@gimptuj.si

2. B

Vida Otič / FIL
vida.otic@gimptuj.si

 

Alenka Baum / SOC
alenka.baum@gimptuj.si

2. D

Sandra Kupčič Toplak / SOC
sandra.kt@gimptuj.si

4. C

 

 

AKTIV LIKOVNA UMETNOST, GLASBA

02/748 28 28

Razredništvo

Estera Jelenko / LUM
estera@gimptuj.si

 

Dušan Fišer / Likovno snovanje
dusan.fiser@gimptuj.si

 

Eva Barbara Vilčnik / GLA

evab.vilcnik@gimptuj.si

1.     D

 

 

AKTIV UMETNIŠKE GIMNAZIJE

 

Tomaž Plavec

tomaz.plavec@gimptuj.si

 

Martina Svetina

martina.svetina@gimptuj.si

 

Ajda Valcl

ajda.valcl@gimptuj.si

 

Tadej Toš

tadej.tos@gimptuj.si

 

Samo M. Strelec

samo.strelec@gimptuj.si

 

Sonja Pišek

sonja.pisek@gimptuj.si

 

Marko Rozman

marko.rozman@gimptuj.si

 

Robert Petrovič

robert.petrovic@gimptuj.si

 

 

 

AKTIV INFORMATIKA

Razredništvo

Miran Kocbek

miran.kocbek@gimptuj.si

 

 

 

AKTIV ŠPORTNA VZGOJA

02/748 28 20

Razredništvo

Lovro Beranič
lovro.beranic@gimptuj.si

 

Gorazd Ojsteršek
gorazd.ojstersek@gimptuj.si

 

Tomaž Zemljič
tomaz.zemljic@gimptuj.si

 

Suzana Maltar
suzana.maltar@gimptuj.si

 

David Hameršak, športni koordinator
david.hamersak@gimptuj.si
02/748 28 15

 

Robert Bezjak

robert.bezjak@gimptuj.si

 

 

 

KNJIŽNICA
02/748 28 18

 

Jelka Kosi
jelka.kosi@gimptuj.si

 

TAJNIŠTVO

 

Sonja Hliš / Tajnica VIZ VI
sonja.hlis@gimptuj.si
02/748 28 10

 

 

 

RAČUNOVODSTVO

 

Nuša Slivnjek / Računovodkinja
nusa@gimptuj.si
02/748 28 14

 

 

 

SKUPNE SLUŽBE

 

Tomi Kozar / Vzdrževalec uč. tehnologije

 

Boštjan Tašner / Hišnik
02/748 28 21

 

Sonja Sledič / Snažilka

 

Damjana Kristovič / Snažilka

 

Urška Lašič / Snažilka

 

Zvonka Šilak / Snažilka

 

Enisa Alibegović / Snažilka

 

(Visited 17.636 times, 1 visits today)