Francoščina, ta tako melodični in spevni jezik, je jezik, ki ga lahko resnično vzljubiš, ko se mu predaš.

Francoščina spada med deset najbolj razširjenih jezikov na svetu in ostaja uradni jezik v številnih mednarodnih organizacijah. Inštitucije Evropske unije, v katerih so zaposleni številni Slovenci, imajo svoj sedež v francosko govorečih državah Belgiji, Franciji in Luksemburgu.

Kot romanski jezik francoščina v sebi nosi veliko prvin latinščine, iz katere je izšla, hkrati pa podobnosti z ostalimi romanskimi jeziki, predvsem italijanščino in španščino. Ko se srečujemo s temi sorodniki, presenečeno ugotovimo, koliko si lahko pomagamo z znanjem francoščine.

Po drugi strani pa sta imeli tako latinščina kot francoščina velik vpliv na besedišče angleškega jezika, kar nam je v veliko pomoč pri učenju in razumevanju francoščine na višjih stopnjah, ko premagamo prve začetniške ovire. Znanje angleščine je pri dijakih na visokem nivoju in omogoča pozitiven prenos med obema jezikoma.

Na Gimnaziji Ptuj si dijaki francoščino lahko izberejo kot drugi tuj jezik in se jo učijo štiri leta. V tem času pridobijo znanje, s katerim se lahko sporazumevajo v vsakdanjih življenjskih situacijah. Francoščino lahko izberejo kot maturitetni predmet, hkrati pa jih spodbujamo, da opravijo tudi jezikovni izpit DELF na stopnji A2 ali B1, ki ima neomejeno trajanje in je mednarodno priznan.

Pouk poteka običajno v manjših skupinah, kar dopušča več komunikacije in aktivne uporabe jezika pri pouku ter uporabo različnih učnih pristopov in metod. Seveda pridobivanje znanja ni omejeno samo na učenje slovnice in besedišča – spoznavamo tudi frankofonske dežele in njihove kulture s poudarkom na Franciji, z dijaki pripravljamo francoske jedi, spoznavamo način življenja, poslušamo glasbo, gledamo filme in sodelujemo pri različnih projektih in delavnicah od gledaliških in glasbenih do literarnih. Na potovanjih in izmenjavah se srečujemo s francosko govorečimi vrstniki in v avtentičnem okolju preizkušamo in širimo svoje znanje.

(Visited 483 times, 1 visits today)