Geografija in zgodovina sta pomembna maturitetna predmeta v predmetniku gimnazijskega programa.

Geografijo poučujejo: Igor Šeruga, Branka Šijanec, Janja Terbuc.

Zgodovino poučujejo: Jelka Kokol Plošinjak, Branimir Rokavec, Boštjan Šeruga, Branka Šijanec.

Geografija je kompleksna veda, ki želi razložiti in pojasniti, kateri naravni in družbeni pojavi sestavljajo Zemljino površje ter kako geografski dejavniki usmerjajo razvoj in spremembe na Zemlji. Pomemben je tudi njen prispevek na vzgojnem področju, predvsem v boljšem poznavanju sveta in s tem ustvarjanju tesnejših stikov med različnimi kulturami, narodi, državami in ljudmi nasploh. Dijaki pridobivajo novo geografsko znanje tudi s terenskim delom, ekskurzijami, projektnim delom, geografskimi tabori, tekmovanji, timskim delom, medpredmetnimi povezavami in mednarodnimi izmenjavami. Še posebej smo ponosni na geografska tekmovanja. Cilj tekmovanja je spodbujanje ustvarjalnosti in razvijanje spretnosti in sposobnosti za reševanje konkretnih problemov in življenjskih nalog v okolju.

Zgodovina je temeljna humanistična znanost, ki se je začela razvijati v grški antiki. Že takrat so se zavedali, kako pomemben je zgodovinski spomin za razumevanje sedanjosti in načrtovanje prihodnosti. Dobro poznavanje zgodovine v današnjem hitro spreminjajočem se svetu je nujno, saj moramo imeti trdne korenine za vse viharje sedanjosti in prihodnosti. Zmotno je mišljenje, da je danes zgodovina za dijake le »piflanje« letnic. Letnice so le svetilniki, ki osvetljujejo dogodke iz preteklosti, da bi bili razumljivejši in preglednejši. Zgodovina je v bistvu lahko zanimiv časovni stroj, ki nam seveda pomaga odkrivati, kdaj se je nekaj zgodilo, a odgovori na vprašanja zakaj, kako in kje, so bistvo današnjega poznavanja preteklosti.

Dijaki pridobivajo novo zgodovinsko znanje tudi s številnimi ekskurzijami, terenskim delom, obiskom muzejev, arhivov, z organiziranjem in obiskom razstav, s projektnim delom, medpredmetnimi povezavami in zgodovinskimi tekmovanji.

 

 

(Visited 764 times, 1 visits today)